Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.018 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Id 175"
[texts]Borgen - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg borgar för sin son Simon ifall han skulle glömma att innan förfallodagen lösa sin skuld på 10.000 kr. till Hjalmar Tornborg. Som säkerhet hänvisar han till de hypotek och inteckning han lämnat för egendomen på "Udden" till Hernösands Bank.
Keywords: kalix id 175; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; tornborg; udden; bank; hernösand; skuld
Downloads: 55
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)